Szybki Start

Konto demo

W celu wypróbowania możliwości systemu udostępnione zostało użytkownikom konto demonstracyjne.

Użytkownik: demo.finres@gmail.com
Hasło: Haslo123!

Rozpoczynając pracę z Finres, należy określić wykorzystywane w systemie słowniki. Definiują one m. in.: rodzaje oferowanych produktów firmy oraz ich statusy i banki, z którymi firma ma podpisaną umowę współpracy.
Zarządzanie słownikami możliwe jest z poziomu Panelu Administracyjnego. Dostęp do Panelu Administracyjnego znajduje się w prawym górnym rogu ekranu po zalogowaniu.

Lista dostępnych słowników systemowych

Wśród dostępnych słowników systemowych, znajdują się: rodzaje i statusy produktów, lista banków oraz statusy produktów po złożeniu do banku, rodzaje zgód, typy dokumentów i sposoby pozyskania Klientów.

Rodzaje produktów

Zakładka pozwala na utworzenie listy oferowanych przez firmę produktów. Dodanie nowego produktu jest możliwe po wybraniu opcji zdefiniuj nowy produkt. Podczas definiowania nowego produktu, wybieramy jego nazwę oraz prefiks określający skrót tej nazwy. Prefiks pojawia się w systemie przy numerze identyfikacyjnym produktu.

Poniżej ekran edycji produktu Kredyt hipoteczny

Statusy produktów

Statusy produktów skojarzonych z Klientem, ulegają zmianie w czasie odzwierciedlając bieżący status uzgodnień.

Dla każdego ze zdefiniowanych statusów, istnieje opcja ustawienia powiadomień. Powiadomienie jest aktywne dla włączonej opcji Informuj o zmianie. W praktyce oznacza to wysłanie wiadomości email do osób zainteresowanych. Osobą taką może być na przykład kierownik pracownika przypisanego do Klienta.

Statusy produktów

Statusy produktów skojarzonych z Klientem, ulegają zmianie w czasie odzwierciedlając bieżący status uzgodnień.

Lista banków

Opcja ta pozwala na utworzenie zestawienia banków, z którymi firma ma podpisaną umowę o współpracy.
Dodanie banku możliwe jest poprzez wybranie przycisku dodaj nowy bank. Wymagane jest jedynie, podanie jego nazwy.

W tym miejscu możliwe jest wprowadzenie prowizji dla pracownika i kierownika. Prowizja będzie ona widoczna przy wprowadzaniu produktu. Ta wartość może być w późniejszym okresie modyfikowana na poziomie poszczególnych produktów.

Statusy produktu w banku

Funkcja umożliwia wprowadzenie listy statusów produktów.

Statusy produktów ulegają zmianie wraz z postępem transakcji. Przykłady Złożony wniosek, Pozytywna decyzja, Podpisana umowa.

Dodanie statusu produktu możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku dodaj nowy status produktu. Wymagane jest jedynie podanie jego nazwy.

Rodzaje zgód

Pojawiający się Klienci powierzają firmie swoje dane osobowe i dlatego warto podpisywać z nimi różne rodzaje zgód na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883.

W celu zdefiniowania nowego szablonu należy wybrać opcję dodaj nowy szablon.

Typy dokumentów

Kompletując dokumenty do danej sprawy niezbędne jest ich zapisanie w systemie. Opcję tą definiuje się wybierając przycisk dodaj nową nazwę dokumentu.

Sposób pozyskania klienta

Po wybraniu przycisku dodaj nowy sposób pozyskania klienta definiujemy np. rekomendacja, pośrednik czy też Internet.

Pracownicy firmy

Przeglądanie listy pracowników możliwe jest przez wybranie z menu Administracja opcji Pracownicy. Przycisk dodaj nowego pracownika pozwala na wprowadzenie nowego pracownika do systemu.

Wystarczy podać adres email, tymczasowe hasło oraz przypisane użytkownikowi role i zatwierdzić zmiany. Na podany adres email zostanie wysłana informacja o nowo utworzonym koncie.

Po zdefiniowaniu słowników systemowych można rozpocząć pracę z CRM. Przejście do systemu CRM umożliwia link znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu w Panelu Administracyjnym.

Dodanie klienta

Dodanie nowego klienta możliwe jest po wybraniu opcji menu Klienci → Dodaj klienta.

Na formularzu dodania klienta wymagane jest wpisanie jego imienia i nazwiska oraz opisu zadania. W przypadku klientów firmowych należy również podać nazwę firmy.

Dodanie produktu klienta

Dla nowo utworzonego Klienta można dodać skojarzony z nim produkt. Należy wybrać przycisk produkt klienta na stronie Profilu klienta.

Wypróbuj nasz system

Możesz korzystać z pełnej wersji systemu CRM za darmo - przez 30 dni