Polityka prywatności

Poufność i ochrona dostarczanych nam danych osobowych.

Użytkownicy aplikacji

Finpress Sp. z o.o. będący właścicielem aplikacji CRM Finres pragnie poinformować Państwa, że bardzo szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego systemu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy. Przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Gromadzenie danych

Aplikacja CRM Finres, gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnego przeprowadzenia zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Ochrona informacji

Należytą ochronę danych zapewniamy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym zastosowanym na stronach naszego serwisu. Formularze i ankiety wypełniane przez Państwa w trakcie współpracy, a także sam proces rejestracji i logowania do naszych baz danych realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL zwiększającego ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Zmiana informacji

Dzięki zastosowaniu łatwego w obsłudze systemu logowania umożliwiamy Państwu stały dostęp do wprowadzonych przez Państwa danych. Dzięki temu możecie Państwo bez przeszkód aktualizować i uzupełniać swoje dane.

Pliki cookies

W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm “cookies”. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo “rozpoznawani” przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. System “cookies” nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż “cookies” pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannych moralnie bądź uważanych za nieetyczne.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard obsługi informujemy o możliwości kierowania sugestii oraz pytań pod adres biuro@finres.pl.

Wypróbuj nasz system

Możesz korzystać z pełnej wersji systemu CRM za darmo - przez 30 dni